Paikallisuutiset

Vastaus kannanottoon Suomussalmen lukion tulevaisuudesta

Ylä-Kainuun tiistaina 23.5. ilmestyneessä lehdessä (verkkosivuilla 22.5.) julkaistiin kannanotto Suomussalmen lukion tulevaisuudesta. Kannanoton olivat laatineet juuri perustetun lukion tukiliikkeen jäsenet. Kannanotossa oltiin huolissaan lukion kohtalosta, erityisesti lukion siirtymisestä opiskelijamääräkehityksen seurauksena kohti yksisarjaisuutta.

Kannanotossa mainittu tukiliikkeen yhteyshenkilö Atte Seppänen oli viranhaltijoiden vieraana opiskelijatovereidensa kanssa 3.5.2023 keskustelemassa lukiostamme, opiskelijamäärästä ja lukiokoulutuksen järjestämisestä kunnassa tulevina vuosina. Kävimme yhdessä keskustellen läpi lukiokoulutusta ja sen tulevaisuutta koskevia faktoja sekä toiminnan suunnittelun realiteetteja.

Keskustelu opiskelijoiden kanssa oli aktiivista, asiantuntevaa ja vuorovaikutus positiivista, ovathan samat nuoret mukana monissa vaikuttamistoimielimissä jo nyt, kuten nuorisovaltuustossa ja lautakuntien nuorisoedustajina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keskustelussa todettiin, että tavoite lukiokoulutuksen kiinnostavuudesta, pysyvyydestä ja elinvoimaisuudesta kunnassa on kaikilla yhteinen. Perusteet löytyvät niin kuntastrategiasta kuin niistä johdetuista sivistyslautakunnan toiminnallisista tavoitteista kuluvalle ja tuleville vuosille.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilasmäärätiedot kerätään vuosittain valtakunnallisesti 20.9. Lukion opiskelijamäärä on ollut syksyllä 2021 tilastointipäivänä yhteensä 107. Lukio oli tällöin kaksisarjainen eli jokaisella vuosikurssilla oli rinnakkaisryhmät.

Vuonna 2022 opiskelijamäärä oli vastaavana ajankohtana 85 ja siirtyminen yksisarjaiseksi lukioksi oli käynnistynyt ensimmäisen vuosikurssin osalta. Aineopiskelijoita lukion opiskelijamäärissä oli mukana syksyllä 2021 yksi ja syksyllä 2022 yhteensä kaksi.

Kevään 2023 yhteishaun tulosten pohjalta kuntamme lukioon odotetaan syksyksi 27 uutta opiskelijaa. Lukion opiskelijamääräennusteeksi muodostuu tämän mukaisesti ensi syksylle yhteensä 75 opiskelijaa. Vuosittaisena tavoitteena yhteishaussa pidämme, että kotikunnan lukion valitsisi vähintään 40 prosenttia perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Markkinointityötä tehdään niin kunnan sisällä kuin kuntarajojen ylikin perusopetuksensa päättäville.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tulevien viiden vuoden aikana Suomussalmella perusopetuksen päättävien oppilaiden määrä vaihtelee 45–61 oppilaan välillä. Lukiokoulutuksen aloittavien osalta tavoiteopiskelijamääräksi muodostuu näin 18–25 opiskelijaa vuosittain. Syntyvien ikäluokka on Suomussalmella tällä hetkellä noin 30–35 lasta vuodessa.

Pulpetti paloi iloisesti lukion päättymisen johdosta Suomussalmen lukion abien penkkareissa kevättalvella 2023. Abeja oli keväällä reilut 30.

Tänä vuonna perusopetuksen päättäviä on Suomussalmella yhteensä 69, joten lukiokoulutuksen opiskelijamäärätavoitteen saavuttaminen näyttää hyvältä. Lukioomme ei ole sisäänpääsyrajoja (keskiarvo), toivotamme tervetulleeksi kaikki opiskelijat.

Tämä osaltaan vaikuttaa opiskelijamäärän muutoksiin erityisesti ensimmäisen vuosikurssin aikana, kun nuoren oma näkemys ja tahtotila omasta koulutus- ja opintopolusta vahvistuu ja ohjaa osan opiskelijoista toisiin koulutusmuotoihin. Opiskelijamäärätilanne usein muuttuu vielä kesän aikana ja syksyllä tilastointipäivänä 20. syyskuuta näemme lukuvuoden todellisen tilanteen varmuudella.

Suomussalmen lukio siirtyy uuden Ruukinkankaan koulun moderneihin oppimisympäristöihin syksyllä 2025. Kunnanhallituksen vuonna 2019 hyväksymään uuden koulun hankesuunnitelmaan sisältyi oppilas- ja opiskelijamääräennusteet, joissa syksyn 2023 lukionsa aloittavan vuosikurssin opiskelijamääräksi oli ennakoitu 28 opiskelijaa. Opetus oli suunniteltu toteutettavaksi yksisarjaisena. Kunnassa tehty ennakointi ja ennusteet on osattu tuolloin tehdä nykytiedon valossa hyvin tarkasti ja paikkansa pitävästi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lukio-opiskelussa termi yksisarjaisuus näkyy siinä, että jokaisella opiskelijalla on kotiryhmä eli niin sanottu yksi ohjauksellinen ryhmä, johon hän kuuluu. Jokaisen opiskelijan oppimispolku on kuitenkin erilainen ja lukiokoulutus mahdollistaa yksilölliset valinnat ja opinnoissa etenemisen.

Kuluneen lukuvuoden aikana on yksisarjaisena aloittanutta vuosikurssia jaettu osalla kursseista. Näin on suunniteltu myös seuraavan lukuvuoden 2023–2024 kohdalla tehtäväksi. Opiskelu ei siis tapahdu kaikilla kursseilla koko kotiryhmän ollessa yhtä aikaa läsnä. Osittain opiskelua, oppimisen tukea ja kehittämistä on tuettu myös aktiivisen hanketoiminnan avulla positiivisten hankerahoituspäätösten kautta.

Lukiokoulutuksen tulevaisuus ei Suomussalmella ole vaakalaudalla. Lukiokoulutus etenee kunnassa suunnitellusti yksisarjaiseksi ja vahvana yksisarjaisena lukiona se säilyy ennusteiden mukaan kunnassamme pitkälle tulevaisuuteen.

Muuttuva palveluiden käyttäjämääräkehitys vaikuttaa väistämättä palveluiden järjestelyihin ja toteutusratkaisuihin. Muutokset eivät kuitenkaan ole tapahtuneet kunnassa odottamatta tai ennakoimatta, kuten lukion tukiliikkeen kannanotossakin jo todettiin. Tulevan lukuvuoden suunnittelu on edennyt kokonaistilanne ja faktat huomioiden aiempien vuosien tapaan.

Jos tilanne voimakkaasti muuttuu, niin nykytiedosta eroaviin, mahdollisiin uusiin positiivisiin muutoksiin esimerkiksi opiskelijamäärän selkeään kasvuun kesän aikana, on sivistystoimessa mahdollisuus reagoida ja tehdä tarvittaessa muutoksia toiminnan järjestelyjen suhteen ennen lukuvuoden alkua.

Lukiokoulutuksen tulevaisuus ei Suomussalmella ole vaakalaudalla. Lukiokoulutus etenee kunnassa suunnitellusti yksisarjaiseksi ja vahvana yksisarjaisena lukiona se säilyy ennusteiden mukaan kunnassamme pitkälle tulevaisuuteen.

Teemu Piirainen

sivistysjohtaja

Erno Heikkinen

kunnanjohtaja

Terttu Huttu-Juntunen

sivistyslautakunnan pj.

Tuula Uusitalo

lukion vs. rehtori

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä