Mielipiteet

Mielipide: Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoimasta huolehtiminen on koko Suomen etu

Vihreän aluepolitiikan lähtökohtana ovat elinvoimaiset alueet, jotka pystyvät tarjoamaan asukkailleen työtä ja toimivat peruspalvelut. Työpaikkojen säilyttämisen ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi tarvitsemme korkealaatuista koulutusta ja osaamista eri puolilla Suomea.

Koulutuksen tehtävänä on sekä tukea paikallisia vahvuuksia että edesauttaa uusien menestystekijöiden löytämistä. Näin turvaamme osaavan työvoiman saantia sekä pidämme maaseudun elävänä ja elinvoimaisena.

Venäjälle suuntautuvan viennin romahtaminen sekä venäläisten matkailun väheneminen vaikuttavat voimakkaasti Itä-Suomeen. Me iloitsemmekin hallituksen budjettiriihessä päätetystä Itä-Suomi-paketista, ja erityisesti panostuksista alueen saavutettavuuteen ja osaamiseen. Keskeisiä päätöksiä olivat mm. panostukset raideliikenteeseen, koulutukseen, matkailuun, nuorisotoimintaan sekä pk-yritysten kehittämiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Osaavan työvoiman saaminen on tällä hetkellä merkittävä haaste Pohjois- ja Itä-Suomeen suuntautuvien investointien ja yrittämisen kannalta. Voimme parhaiten vastata osaajapulaan, muuta maata heikompaan sosioekonomiseen tilanteeseen, alhaisempaan koulutustasoon sekä kasvaneisiin terveyseroihin kohdentamalla resursseja sinne, missä näitä haasteita kohdataan.

Budjettiriihessä päätettiin alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta. Mielestämme se on yksi kokeilemisen arvoinen keino vastata osaajapulaan, joka on monin paikoin todella akuutti. Samalla kokeilu voi kaventaa eri alueiden välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.

Miltei kaikella päätöksenteolla on aluepoliittisia vaikutuksia. Huomioimalla ne, voimme luoda ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää hyvinvointia koko maahan. Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoimaan panostamisella vahvistamme koko Suomen elinvoimaa.

Julia Kerkelä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Lapin edustaja Vihreiden puoluevaltuustossa, Kemijärvi

Silja Keränen

Diplomi-insinööri, Vihreiden puoluevaltuuston puheenjohtaja, Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä