Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vastaus mielipidekirjoitukseen asemanseudun kaavoituksesta

Yrjö Puurunen kirjoitti mielipidekirjoituksessa, että kunnanhallitus teki 26.10. päätöksen olla aloittamatta kaavoitusaloitetta asema-alueelle. Kirjoituksessa Puurunen väitti, että rautatieaseman alueen kunnostus etenee vanhenneen kaavan varassa.

Tosiasiassa puuterminaali ja rautatie ovat uudessa maakuntakaavassa, jonka kaavamerkinnässä on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaan. Maakuntakaava on saanut lainvoiman 2020. Maakuntakaavaan on pyydetty niiltä kunnilta lausunnot, joiden kuntien alueella on merkintöjä maakuntakaavassa. Lausunto on pyydetty kaikilta viranomaistahoilta, myös ely-keskukselta.

Mikään viranomaistaho ei ole moittinut kaavaa. Maakuntakaava on vahvempi kuin kunnan kaavoitus. Tarkemmassa suunnitelmassa pitää edistää maakuntakaavan toteuttamista ja katsottava, ettei erilaisilla toiminnoilla vaikeuteta kaavan toteuttamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaava-aloite koski neljää asuinkiinteistöä, kahta makasiinia ja asemarakennusta. Kaava-aloite ei edes ylettynyt rata-alueelle.

Lain mukaan kaavoitusaloitetta ei voi tehdä toisen omistamalle maalle. Tässäkin tapauksessa on yksi kiinteistön omistaja tehnyt kaava-aloitteen kunnalle. Kaikilta muiltakin maanomistajilta, jota kaava-alue koskee, pitäisi olla kirjallinen suostumus.

Mielestäni kunnanhallitus on tehnyt tässä asiassa järkevän päätöksen. Jos kunnanhallitus olisi aloittanut asemakaavoituksen tälle postimerkkikaavalle ja kaavoittanut alueen asuinalueeksi, olisi kunta ollut todennäköisesti vastuussa sen jälkeen melu- ja pölyhaitoista. Kaavoituksessa pitää myös kuunnella vieressä olevia maanomistajia.

Kovasti ihmetyttää tämä, että kaava aloite tuli nyt. Oliko kaava-aloitteella tarkoituksena hidastaa rata- ja terminaalihanketta? En näe mitään muuta syytä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuntalain 85§ pykälän mukaan luottamushenkilöt, kuten virkamiehetkin hoitavat tointaan virkavastuulla ja tähän sovelletaan rikoslain 39-1889 virkarikoksista koskevia säännöksiä.

Hyrynsalmen kunnalla on hyvät keskusteluyhteydet Väylävirastoon ja ely-keskukseen.

Juha Kortelainen

Hyrynsalmen kunnanhallitus valitsi hallintopäällikön virkaan Maarit Ojavuon, jonka myös Ristijärven kunnanhallitus valitsi vastaavan virkaan kuluvan kuun alussa.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä