Mielipiteet

Lukijan mielipide: Tuulivoimaloiden haitat tulisi tunnistaa ja tunnustaa

Tuulivoimahankkeita tulee nopeaan tahtiin vireille eri puolille Suomea, ja lähes kaikkialla hankkeet kohtaavat vastustusta alueen asukkaitten keskuudessa. Tuulivoimaa suunniteltaessa korostetaan usein "tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden" merkitystä ilman, että tuulivoimaloiden vaikutuksia kunnolla selvitettäisiin nimenomaan alueen asukkaitten näkökulmasta.

Tuulivoiman edistämistä koskevissa puheenvuoroissa oletetaan usein, että tuulivoimahankkeiden vastustaminen on pelkkää asukkaitten itsekkyyttä, ns. nimbyilyä, tai johtuu vain tiedon puutteesta.

Tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä ei kuitenkaan paranneta tuulivoimaloiden aiheuttamien haittojen vähättelyllä tai velvoittamalla ihmiset sietämään tuulivoimaloita lähipiirissään. Ainoa kestävä tapa on tuulivoimaloiden haittojen tunnustaminen ja tuulivoimaa koskevien säädösten korjaaminen siten, että haitat estyvät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tuulivoimaloiden sijoituspäätöksissä taloudelliset seikat ratkaisevat, ja vaikutukset ympäristölle jäävät helposti sivurooliin. Tuulivoimaselvitysten yhteydessä toteutetaan yleensä vain asukkaitten nimelliset kuulemiset.

Tuulivoimahankkeita suunniteltaessa vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön tulisi ottaa paremmin huomioon ja asioista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä. "Tuulipuistot" eivät todellakaan ole mitään puistoja, vaan ympäristöönsä monin tavoin vaikuttavia teollisuusalueita.

Tulisi ymmärtää, että tuulivoimaloiden vaikutukset ovat läsnä lähiasukkaiden elämässä päivin ja öin, ja muuttavat elinympäristön perusteellisesti vuosikymmeniksi eteenpäin. Monille tuulivoimaloiden tulo naapuriin merkitsee oman elinkeinon vaarantumista tai jopa poismuuttoa omasta kodista.

Yksi syy vastustaa tuulivoimaloita on niiden aiheuttama melu. Tuulivoimalat tulisi sijoittaa riittävän etäälle asutuksesta, mutta luparatkaisuissa käytettävien melumallinnusten osoittama etäisyys ei ole riittävä estämään meluhaitat myös käytännössä. Siksi melumallinnusohjeistusta tulisi korjata tuulivoimaloiden koon ja tuulivoimahankkeiden kasvun edellyttämällä tavalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Myös viranomaisilla tulisi olla halua ja tehokkaat keinot puuttua tuulivoimaloiden aiheuttamiin meluhaittoihin. Paras tapa olisi säätää kaikki tuulivoimahankkeet ympäristöluvanvaraisiksi. Silloin ei niin usein tarvittaisi meluhaitoista johtuvia vuosikausia kestäviä oikeusriitoja, joita nyt on meneillään monilla tuulivoimapaikkakunnilla.

Historiasta tuttu toteamus "tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku" pätee hyvin tässäkin asiassa. Tuulivoimahankkeiden vastustaminen ei ole nimbyilyä, vaan asukkailla on vastustukselleen pätevät perusteet ja syyt. Haittojen tunnustaminen ja niiden tehokas ehkäiseminen on ainoa kestävä tie pyrittäessä kohti tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä.

Kalevi Nikula

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä