Mielipiteet

Lukijan mielipide: Sote – julkinen vai yksityinen palvelutuotanto?

Vasemmisto arvosteli jyrkästi Sipilän hallituksen sote-uudistushanketta. Erityisesti yksityinen palvelutuotanto ja valinnanvapaus olivat sille punainen vaate. Peloteltiin yksityisen palvelutuotannon vievän verorahoja veroparatiiseihin. Nyt punavihreä hallitus ajaa omaa soteuudistusta, jossa yksityisellä palvelutuotannolla on pienempi rooli ja asiakkaalla vähemmän valinnanvapautta.

Kainuun sote tuskailee kuluvalle vuodelle arvioidun 25 miljoonan alijäämän kanssa. Soten asiakkaat taas palvelujen saatavuuden kanssa. Kainuun soten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvevakioidut menot, joissa on huomioitu mm. ikä- ja sairastavuustekijät, ovat noin 10 prosenttia korkeammat kuin sairaanhoitopiireissä keskimäärin.

Vertailun vuoksi vuonna 2009 tilanne oli toinen, sotemenot olivat Kainuussa lähes 10 prosenttia alhaisemmat kuin keskimäärin. Vaikka vuodet eivät olekaan keskenään vertailukelpoisia, kertovat luvut sen, että verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin kehitys meillä on ollut huonompaa. Samalla, kun kustannukset ovat kasvaneet, palvelujen laatu lukuun ottamatta vanhuspalveluja, on jäänyt Kainuussa jälkeen muista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tämä kertoo tietenkin siitä, ettei Kainuun soten toimintaa ole johdettu ja organisoitu toivotulla tavalla. Jos Kainuun sote olisi pystynyt pitämään asemansa suhteessa muihin sairaanhoitopiireihin vuoden 2009 tasolla, ei menoleikkauksiin olisi tarvetta ja palvelujen laatua ja saatavuutta voitaisiin jopa parantaa.

Puolangalla sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa suurelta osin Terveystalo. Viime vuonna sotemaksuosuus oli siellä 5 781 €/asukas, Hyrynsalmella 5 520 €/asukas. Puolangan sotepalvelut ovat kuitenkin paljon paremmat kuin Hyrynsalmella. Siitä kertoo paitsi asiakkailta ja henkilöstöltä saatu palaute, myös jonotilanne.

Puolangalla lääkärinajan kiireettömään hoitoon saa keskimäärin 15 päivässä, hammaslääkärille 12 päivässä. Hyrynsalmella kiireettömän hoidon lääkäriaikoja joutuu odottamaan 1,5 kk ja hammaslääkäriaikoja yli 3 kk. Kun Puolangalla pääsee nopeammin lääkärille perusterveydenhuollossa, nopeuttaa se samalla erikoissairaanhoitoon pääsyä. Jatkohoidon tarpeen arviointihan tehdään aiemmin. Ja erikoissairaanhoidosta vastaa myös Puolangan osalta Kainuun sote ja sen uusi sairaala.

Jos Terveystalo pystyy tuottamaan Puolangalle paremmat palvelut lähes samoilla kustannuksilla kuin Kainuun sote Hyrynsalmelle, on selvää, että Terveystalon toiminta on organisoitu ja sitä johdetaan paremmin kuin Kainuun soten. Viimeksi mainittuhan saa mm. synergiaetuja tuottaessaan palvelut muualla Kainuussa noin 70 000 asukkaalle, kun Terveystalo joutuu tuottamaan ne omana saarekkeenaan olevalle noin 2500 asukkaan Puolangalle. Olisiko aika, sen sijaan, että syyllistetään yksityistä sotesektoria, ryhtyä selvittämään, mitä ja miksi se tekee paremmin kuin julkinen ja ottaa oppia?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yksityinen sotepalvelutuotanto ei taida sittenkään olla sellainen mörkö kuin vasemmisto väittää. Jos soteuudistus ei toteudukaan, pitäisikö Hyrynsalmen ja Suomussalmen aloittaa neuvottelut Terveystalon kanssa? Soteuudistuksen toteutuessa sekin mahdollisuus valitettavasti menetetään.

Johtuneeko muuten tiedon puutteesta vai tottumuksesta, että Hyrynsalmen ja Suomussalmen asukkaita ei ole siirtynyt kiireettömän hoidon osalta Puolangan terveyskeskuksen asiakkaiksi? Sehän on ollut lain mukaan mahdollista jo vuoden 2014 alusta. Vaihdos tulee voimaan kolmen viikon kuluttua ilmoituksesta ja asiakas on sidottu siihen vuodeksi eteenpäin. Vaihdoksesta huolimatta kiireelliseen hoitoon voi lain mukaan hakeutua kotikunnassa.

Juhani Seppänen

Puolangan kunta kilpailutti sote-palvelunsa vuonna 2012 ja kilpailutukseen perustuva sopimuskausi päättyi viime vuoden lopussa. Tämän jälkeen kunta hankki sote-palvelut Terveystalo Kuntaturvalta jatkosopimuksella ilman kilpailutusta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä