Mielipiteet

Lukijan mielipide: Missä vaiheessa on Puolangan kunnan ja Kainuun soten välinen eläkevastuuriita?

Puolangan kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedoista käy ilmi, että kunnalla on vireillä oleva erimielisyys Kainuun soten kanssa ennen vuotta 2005 olleista Kainuun sairaanhoitopiirin eläkevastuista. Erimielisyyden suuruus on 1 319 818 euroa ja ne koskevat vuosia 2013 – 2020. Kummastusta herättää asian käsittelyn sekä hitaus että salamyhkäisyys ja kysymys kuuluu, että onko asia vireillä toimivaltaisessa tuomioistuimessa vai miten tätä riitaa käydään ja että missä vaiheessa asia on?

Luulisi, että asiaa olisi käsitelty kunnanhallituksessa, sillä kyseessä on poikkeuksellisen suuri saatava, joka pitää periä. Viivyttely nimittäin antaisi aiheen kritisoida kunnan toimivaa johtoa saatavien hitaasta perinnästä. Samalla on muistutettava sote-uudistuksesta ja uusien hyvinvointialueiden muodostamisesta. Ei ole eduksi puolankalaisille, jos tulevan hyvinvointialueen muodostamisvaiheessa on vireillä oleva miljoonaluokan riita.

Kainuun sote on kiistänyt erimielisyyden ja on asiasta niin varma, ettei se ole kirjannut kunnan lähettämiä laskuja tilinpäätöksen menojäämiksi, kun taas kunnan tilinpäätöksen liitetiedoissa ne näkyvät vireillä olevana erimielisyytenä. Vielä vuoden 2019 tilinpäätöksen liitetiedoissa näkyy lause: "Kunta on maksanut ko. maksut ja laskuttanut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää", mutta viime vuoden tilinpäätöksen liitetiedoista kyseinen lause puuttuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mikäli kunta tämän erimielisyyden voittaa, niin se saa merkitä kyseisenä vuonna tilinpäätökseensä ylimääräistä tuloa kyseiset 1 303 818 euroa ja päinvastaisessa tapauksessa se minun ymmärtääkseni tarkoittaa kyseisen saatavan poistamista, mikä heikentää asianomaisen vuoden tilinpäätöksen tuloslaskelman osoittamaa tulosta. Riita toki voidaan sovitella, mutta suostuvatko Kainuun sote ja muut Kainuun kunnat minkäänlaiseen kompromissiin, mikäli asia on päivänselvä.

Vastaus tämän erimielisyyden käsittelyn osalta on syytä saada vielä ennen vaaleja.

Esko Rautiainen

Kirjoittaja kysyy, mitä kuuluu Puolangan kunnan ja Kainuun soten välillä vireillä olevalle erimielisyydelle Kainuun soten kanssa ennen vuotta 2005 olleista Kainuun sairaanhoitopiirin eläkevastuista.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä