Mielipiteet

Lukijan mielipide: Keskustanaisten syyskokoukous otti kantaa hyvinvointivaaleihin

Keskustanaisten Kainuun piirillä on kolme vaaliteemaa.

Ensimmäinen teema vaatii terveyttä, hoitoa ja sosiaalipalvelua, ottaen huomioon erilaisten ihmisryhmien tarpeet. Esimerkiksi tyttöjen ja naisten erityiset palvelutarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan naisten koko elämänkaaren ajan.

Palveluissa tulee kiinnittää huomiota sukupuoleen ja sen moninaisuuteen, ikään, vammaisuuteen, kulttuuriseen taustaan, kieleen ja kielitaitoon, perheellisyyteen, perhemuotoon sekä muihin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa ihmisen palvelutarpeeseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. On varmistettava, että palvelut ovat saavutettavia kaikille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Toinen teema tuo esille tasa-arvon päätöksenteossa ja johtamisessa. Keskustanaisten mielestä Kainuun hyvinvointialueella tulee olla tasa-arvoa tukevat rakenteet ja käytännöt, kuten tasa-arvon sisällyttäminen strategioihin ja sääntöihin, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen kaikissa organisaatiota ja sen palveluita koskevissa asioissa, sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi. Näillä edellytyksillä järjestelmä palvelee erilaisten ihmisten tarpeita.

Kainuun keskustanaisten mielestä sote-alan työolot on saatava kuntoon ja palkkaus oikeudenmukaiseksi suhteessa työn kuormitukseen. Koronakriisi on lisännyt työntekijöiden korkeaa kuormittuneisuutta.

Sote-alan hyvät työolot, muun muassa oikea henkilöstömitoitus ja muu jaksamisen tukeminen sekä riittävä palkkaus ovat edellytyksiä niin työelämän tasa-arvon kuin laadukkaiden sote-palvelujen toteutumiselle.

Puolueiden ja niiden piirien on reagoitava ehdokkaisiin ja valtuutettuihin kohdistuvaan vihapuheeseen, jotta demokratia ja tasa-arvo toteutuvat aluevaalissa ja valtuustossa. Kainuun hyvinvointialueella pitää olla rakenteet ja toimintatavat luottamushenkilöihin ja työntekijöihin kohdistuvaan vihapuheeseen, häirintään ja muuhun väkivaltaan puuttumiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Edellytyksenä tasa-arvolle on, että ehdolle asetetaan naisia puolet ehdokkaista moninaisista taustoista ja asemista. Tavoitteemme on, että naisten osuus valituista on vähintään puolet. On varmistettava naisten asema sekä virallisissa että epävirallisissa päätöksentekoelimissä siten, että naisia on niin jäseninä kuin johtotehtävissä tasa-arvolain ja sen kiintiösäännöksen mukaisesti.

Kolmantena asiana Kainuun keskustanaiset kiinnittää huomiota väkivallan ehkäisyyn erityisenä huomion kohteena.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tulee tehdä yhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien kesken. Väkivallan ehkäisy pitää sisällyttää Kainuun hyvinvointialueen ja kuntien turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitteluun, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmiin. Hyvinvointialueella tulee perustaa koordinaatiotyöryhmä suunnittelemaan väkivallan ehkäisyn tapoja ja kouluttaa päättäjiä ja henkilöstöä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. THL:n suosituksia tulee noudattaa vaikka lakia ei vielä ole.

Naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien auttaminen edellyttää matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta, turvakotiverkoston laajentamista Istanbulin sopimuksen edellyttämällä tavalla sekä sen saavutettavuuden ja esteettömyyden turvaamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keskustanaisten Kainuun piiri

Pahimmillaan satojen kilometrien päässä oleva turvakoti tarkoittaa sitä, että koteihin jäädään sinnittelemään väkivallan uhkan alle.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä