Mielipiteet

Lukijan mielipide: Hyvä kansanedustajaehdokas, haluatko vesilupia tarkasteltavan?

Sähköä tarvitaan. Sitä tehdään myös virtaavan veden avulla patoamalla järviä ja juoksuttamalla vettä turbiinien läpi.

Vesistöjen säännöstely on luvanvaraista. Luvat myöntää ja niitä valvoo viranomainen. Niissä määritellään, kuinka vesistöä voi säännöstellä ja kuinka säännöstelyn haittoja vähennetään.

Luvanhaltija (yleensä voimalaitosyhtiö) toimii sitten saamansa luvan mukaisesti. Nykyiset luvat ovat vanhoja, pääosin 1950- ja 1960-luvuilta. Luvissa sanotaan, että niitä voi tarkastella, mikäli olosuhteet muuttuvat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ja niin olosuhteet ovat tehneet.

lmaston lämpeneminen on aiheuttanut sademäärien kasvun, muutoksia sateiden ajankohdissa sekä altaitten jäätymisissä ja sulamisissa. Vettä tulee taivaalta enemmän kuin ennen. Ja eri aikaan.

Muutama vuosi sitten oli suuria vaikeuksia Oulujoen vesistäalueella tämän asian takia. Rantarakenteita tuhoutui, mutta onneksi varsinainen suurkatasrofi vältettiin.

Luvanvaraisten vesistöjen ekologinen tila on muuttunut lupien myöntämisen ajankohdasta huonompaan suuntaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen vesilakien mukaan vesistöjen on oltava vähintään hyvässä tilassa. (Luokitus on; huono, tyydyttävä, hyvä, erinomainen). Voimakkaasti muokatut vesistöt ovat ekologisesti pääsääntöisesti ainoastaan tyydyttävässä tilassa. Tosin niiden ilmoitetaan olevan hyvässä tilassa, koska niiden tilaa ei muka voisi parantaa "aiheuttamatta vähäistä suurempaa haittaa merkittävälle vesistötoimijalle".

(Ihan tosi! Tällainen luokitus, paperi, on olemassa.)

Vaelluskalojen ja muiden vaelluselikoiden elinkierto on estynyt ja ne ovat kuolemassa sukupuuttoon. Aikoinaan sovitut kalojen korvausistutukset eivät ole onnistuneet. Kannettu vesi ei olekaan kaivossa pysynyt.

Ymmärryksen lisääntyessä suhtautuminen elinympäristöömme on muuttunut. Ajattelemme elinympäristöä ja tulevia sukupolvia. Huoli tulevasta on herännyt.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lupien tarkastelun tueksi on olemassa tutkimustietoa, johon tulevien päätösten lupia tarkasteltaessa on perustuttava.

Ohessa ajatuksiani lähivesistöjen tilan parantamiseksi:

– Vedenpinnan korkeuden mittausta on kehitettävä. Järjestelmä, jossa reaaliajassa tiedetään vedenkorkeudet ympäri vesistöä. Ja jonka mukaan vedenpinnan sääntely tapahtuu.

– Ympäristövirtaamat olisi saatava jokaisen voimalaitoksen yhteyteen. Veli lirisemään ympäri vuoden, jotta se koko ajan kiertäisi ja elikot pääsisivät ympäri vuoden kulkemaan.

– Syyskutuisten kalojen lisääntyminen on saatava luontaiseksi ja on käytettävä vielä mahdollisesti jäljellä olevia omia kantoja.

– Kevätkuopat pienemmiksi. Nykyisin esimerkiksi Vuokkijärven alasta vajaat 90 prosenttia ja Suomussalmen Kiantajärven pinta-alasta noin puolet on keväällä vesipinnan laskiessa ja jäiden pohjaan painuessa hapettomassa tilassa. Ja missä ei happea, siellä ei elämää.

Hyvä kansanedustajaehdokas.

Täytän kansalaisvelvollisuuteni suomalaisen yhteiskunnan puolesta ja äänestän vain sellaista ehdokasta, joka haluaa aktiivisesti toimia ympäristömme suojelemiseksi ja vesilupien tarkastelemiseksi.

Jukka-Pekka Alanko

Suomussalmi

Kiantajärven pinta on tänä keväänä hieman tavanomaista korkeammalla, Fortum tiedottaa.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä