Mielipiteet

Kirjoittajien suurena huolena on se, että koska asutaan kuntakeskuksesta kaukana, tulee aurauskalustolle kustannuksia jo liikahtaa aurattavalle tielle. Kuva: Mari Palomaa

Ruhtinansalmen kyläyhdistyksen hallitus: ”Tuntuu, että päätöksellä halutaan ajaa ihmiset taajamiin tai naapurikuntiin”

Ruhtinansalmen kyläyhdistyksen hallitus laati kannanoton kunnanhallituksen päätökseen siirtää talvikunnossapidon järjestäminen yksityisteiden tiekunnille.

Suomussalmen kunnan visiossa ensimmäisenä mainitaan: ”Suomussalmi on muuttovoittopaikkakunta, joka houkuttelee jatkuvasti uusia asukkaita kiinnostavilla asumismahdollisuuksillaan, luonnonläheisillä aktiviteeteillaan…”

Kunnanhallituksen 8.8.2023 tekemän päätöksen myötä tähän voitaneen lisätä: ”Pitäkää