Mielipiteet

Mielipide: Pääsy laadukkaaseen terveydenhoitoon on ihmisoikeus

Kun Kainuussa lähdettiin rakentamaan uutta sairaalaa, lähtökohtana uudisrakennukselle oli, että toimiva perusterveydenhuolto kaikissa Kainuun kunnissa säilytetään. Ajatus siitä, että tarpeen mukaan erikoislääkärit vierailevat myös muissa Kainuun kunnissa oli kannatettava. Voitanee kuitenkin todeta, ettei tämä tavoite ole valitettavasti toteutunut.

Erityisen tärkeää on, että kunnissa on saatavilla myös diabetes-, verenpaine-, sydän-, reuma- ja kansanterveyshoitajia: paikallinen laadukas hoito poistaisi kuormitusta erikoissairaanhoidosta.

Alansa taitaja kunnassa voisi tarvittaessa ohjata potilasta myös lääkärin palveluiden pariin, yhteistyön kautta. Avun helppo saavutettavuus on potilaan kannalta elinehto. Odottavan aika on pitkä: siksi mahdollisuus ensimmäiseen kontaktiin tulee saada nopeasti, ei tuntien raksuttaessa eteenpäin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun reuna-alueilla lääkäriin pääsy on tehty lähes mahdottomaksi: erityisen heikossa asemassa ovat iäkkäämmät ihmiset. Kun linja tuuttaa painamaan yksi tai kaksi, numeron löytäminen näppäimistössä voi jo itsessään olla haastavaa.

Lisäksi puhelimessa suora kontakti toiseen ihmiseen puuttuu, jolloin hoidon kokonaistarvetta voi olla vaikeaa arvioida – mikäli ihmisen mieli on rikki, mutta potilas kertoo vain jalkakivusta, ongelmia jää yhä jäljelle.

Kokonaisuudessaan alan ongelmat ovat nähtävissä juuri nyt: on huolestuttavaa, että pienemmistä kunnista lääkäreitä sekä hoitajia on jo lähtenyt. Valitettavasti oikeanlaatuisen hoidon saamiseksi tärkeämpää on osata soittaa oikeaan paikkaan oikeaan aikaan: tämä musertaa potilaiden yhdenvertaista asemaa. Hoitoa täytyy voida saada silloin, kun tilanne on akuutti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa tavoitteena on, että ihmisellä olisi mahdollisuus päästä seitsemässä vuorokaudessa hoitoon niin, että palvelut saadaan yhdellä yhteydenotolla. Mikäli haluamme tämän mallin toteutuvan, meidän tulee kehittää jo olemassa olevia rakenteita, ei romuttaa niitä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen vieraili Kainuussa ja totesi, että erityistä huomiota on kiinnitettävä perustason terveydenhoitopalveluiden vahvistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn, jolloin erikoissairaanhoidon menoja saadaan alas. Sarkkinen korosti, että on tärkeää, että uudistuksessa taataan yhdenvertaiset laadukkaat palvelut pienempiä kuntia myöten.

Suomussalmen Keskustan valtuustoryhmä paaluttaa, ettei reunakuntia voida unohtaa palveluiden tarvetta pohtiessa. Keskittämisen tie on tuhon tie kuntalaisen terveydenhoidolle - oikeus lähipalveluun kuuluu jokaiselle kuntalaiselle.

Useimmiten tärkeää potilaan hoidossa on aivan ensimmäinen kontakti – tällöin voidaan arvioida hoidon kokonaistarve sekä pohtia jatkohoidon tarvetta. Mikäli palvelu voidaan taata lähellä, se tuottaa myös Kainuun Soten toivomia säästöjä.

Suomussalmen Keskustan valtuustoryhmä

Kainuun sote ja Kuhmon kaupunki neuvottelivat viikonloppuvastaanoton järjestämisestä 30. syyskuuta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä