Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vastaus Ylä-Kainuussa 16.11.2021 olleeseen mielipidekirjoitukseen Hyrynsalmen ratasuunnitelmaan liittyen

Tiina Pehkonen esitti mielipidekirjoituksessa, että 4.11.2021 järjestetyssä Väyläviraston yleisötilaisuudessa ratasuunnitelman suunnitteluluonnoksessa ei olisi otettu kantaa meluhaittojen, valaistuksen ja pölyhaittojen korjaamiseen. Itse olin puheenjohtajiston ja johtoryhmän mukana Väyläviraston kanssa hankkeen esittelyssä ja neuvottelussa samana päivänä kello 14–16 ja sen jälkeen vielä yleisötilaisuudessa kello 16–18. Kummassakin tilaisuudessa väylävirasto esitteli valaistuksen osalta, että valaistus tulee olemaan pylväsvalaistus, johon tulee nykyteknologian mukaiset valaisimet, joiden valokeiloja pystytään säätämään erittäin tarkasti kohteeseen. Valaistus on päällä vain siinä kohteessa, jossa työskennellään.

Pölyhaitoista väylävirastolla on useampikin vaihtoehto, joista he aikoivat valita parhaan vaihtoehdon.

Meluhaittojen torjuntaan he etsivät ratkaisua. Meluhaittojen mittaukset tehtiin kolmesta pisteestä, jotka sijaitsivat rata-alueella. Mittauspisteet sijaitsivat rata-alueen etelä-, keski- ja pohjoispuolilla. Mittaustulosten perusteella tuli melukartta, jonka perusteella voitiin todeta, miten laajalle alueelle melu leviää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Melukartan perusteella 55dB meluraja kulkee noin metrin päässä asuinrakennusten seinistä, jonka jälkeen, jonka jälkeen melu laskee. Sitten kun junarata uusitaan ja junannopeus nousee viidestäkymmenestä kahdeksaankymmeneen, niin melu nousee 57dB ja silloin meluraja kulkee asuinrakennusten ulkoseinän tasalla.

Näiden laskelmien perusteella jo viisi metriä Hyttiväylälle päin pitäisi olla meluarvot selvästi alle EU-säädöksien. Kun raiteet uusitaan nykyaikaisiksi ja hitsataan yhteen, melu laskee 55dB:n perusarvosta 3dB.

Kun kunta ei ole operoijana alueella, kunta- ja hallintolain mukaan kunta ei ole maksajana näistä haitoista.

Hyrynsalmen kunnalla on hyvät keskusteluyhteydet Väylävirastoon ja ely-keskukseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Voin keskustella asiasta puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten.

Juha Kortelainen

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä