Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vastaus mielipidekirjoitukseen Hyrynsalmen keskustan liikenteestä

MIELIPIDE

Kunnan viranhaltijoilla ja päättäjillä ei ole kuitenkaan poliisin valtuuksia puuttua asiaan. Lyhyellä tähtäimellä ainoa kestävä keino on, poliisin vähistä resursseista huolimatta, valvonnan tehostaminen. Missään tilanteessa emme ole vähätelleet liikenteen asukkaille tuomia haittoja, vaan haluamme olla vaikuttamassa siihen, että häiriöt saataisiin mahdollisimman vähäisiksi.

Normaalia liikennettä ei kuitenkaan voi estää eikä rajoittaa, koska kyseessä on yleinen ely-keskuksen ylläpitämä Ouluun ja pohjoiseen johtava tie. Riippumatta siitä, lastataanko Hyrynsalmen asemalla puuta, puurekat ja muu raskas liikenne eivät tule poistumaan katukuvasta. Valtiovallan tehtävä on huolehtia siitä, että sen huolinnan piirissä olevat liikenneväylät pysyvät kunnossa ja turvallisina. Tässä on meille päättäjille yhteinen edunvalvonnan paikka.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Väylävirasto on aloittanut Kontiomäki–Pesiökylä-ratahankkeen tarkemman suunnittelun. Hankkeeseen sisältyy myös Hyrynsalmen aseman lastauspaikan saneeraus. Hankkeeseen sisältyy uusia liikennejärjestelyjä aseman seudulla, joilla on vaikutuksensa myös siihen, miten raskaan liikenteen kulku muuttuu taajaman alueella.

Suunnitelmista on tulossa esittely- /keskustelutilaisuus kuntalaisille 4.11.2021. Paikalle täytyy saada edustus myös ely-keskuksesta ja kaikista muista viranomaisista, joita hanke jollakin tavalla koskettaa. Toivottavasti koronatilanne sallii tapahtuman järjestämisen paikan päällä.

Kirjoituksessa annetaan myös ymmärtää, että johtavia päättäjiä ei kiinnosta melusta tulevat ongelmat, koska he itse asuvat syrjäkylillä. Hyrynsalmella on päästy aika hyvin pois vanhakantaisesta vastakkainajattelusta: kirkonkylä vastaan syrjäkylät. Sitä ei mielestämme kannata herätellä uudelleen henkiin. Monilla luottamushenkilöillä asuu myös läheisiä aivan Hyrynsalmen keskustassa.

Meille kaikille, asuinpaikasta riippumatta, on tärkeätä, että kuntakeskus ei näivettyisi, vaan säilyisi ja kehittyisi paikkana, jossa voi sulassa sovussa asua ja yrittää. Monet syrjäkylillä asuvista päättäjistä ovat aktiivisesti mukana myös kirkonkylällä toimivissa järjestöissä ja seuroissa, luoden näin yhteistä hyvää koko kunnan alueelle. Rakentavaa ja asiallista keskustelua toivoen,

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Johanna Sorri

Tapani Kemppainen

Kirjoittajan mielestä Hyrynsalmen keskusta on muuttunut raskaan liikenteen kilparadaksi.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä