Mielipiteet

Lukijan mielipide: Tarvitseeko Suomussalmen valtuusto ammattiauttajan?

Suomussalmen uuden valtuuston työskentely alkoi hoiperrellen. Kokoustekniikka oli hukassa. Valtuusto 16.8.2021 valitsi kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston kuntalain 33 §:n vastaisesti. Kuntalain mukaan ensin valitaan kunnanhallituksen jäsenet ja sen jälkeen valituista jäsenistä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kokenut valtuutettu Keijo Mulari (kesk.) esitti ensin, että valitaan kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Pentti Moilanen (kesk.). Sen jälkeen muut ryhmät tekivät omat esityksensä varapuheenjohtajista. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja vahvisti kokouksen päätökseksi tehdyt esitykset puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi. Tämän jälkeen valittiin sitten kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet. Kokeneella valtuutetulla Keijo Mularilla meni esityksen teko "laukalle" ja päätös syntyi väärässä järjestyksessä.

Valtuuston puheenjohtaja on uusi ja vielä kokematon, joten "mokia" voi sattua säädösten tuntemisessa ja kokoustekniikassa. Sen sijaan syvää ihmetystä herättää, että vaikka valtuuston kokouksessa oli mukana kokeneita valtuutettuja ja viranhaltijoita kuten kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Moilanen, entinen kunnanjohtaja ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Säkkinen, lakimies Juhani Seppänen ja uusilla tuoreilla tiedoilla oleva kunnanjohtaja Erno Heikkinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Eikö kenelläkään heistä ruvennut kellot soimaan, että nyt syntyi kunnanhallituksen valintapäätös lainvastaisesti? Kunnanhallituksen tulee valvoa valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Päävastuu tässä asiassa on tietenkin kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

Kokouksessa tapahtui myös moka Kainuun liitonyhtymävaltuuston jäsenten valinnassa, kun sinne valittiin vaalikelvottomia jäseniä.

Valtuusto joutui sitten varta vasten kokoontumaan uudelleen 14.9.2021 valitsemaan kunnanhallituksen ja Kainuun liiton yhtymävaltuuston jäsenet uudelleen. Tässä kokouksessa ei käsitelty muita asioita. Kuinka paljon tästä koitui kunnalle ylimääräisiä kustannuksia? Myös "laittomasti" valittu uusi kunnanhallitus joutui käsittelemään ensimmäisen kokouksensa päätökset uudelleen.

Tässä ensimmäisessä laittomassa kokouksessa päätettiin muun muassa hyväksyä tarjoukset rivitalo-osakkeen ja Jätkänpuiston huoltorakennuksen myynnistä. Koska nämä päätökset eivät saaneet lainvoimaa, niin korkeimman tarjouksen tehneet vetäytyivät kaupasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Uuden myyntikierroksen jälkeen kohteet saatiin myytyä, mutta kokonaisuudessaan nettotappiota näistä tuli 1 350 euroa ensimmäiseen kierrokseen verrattuna. Tämä on tosin pieni summa, mutta kuinka suuria röhlömiä ja tappioita voi syntyä jatkossa, jos päätöksiä tehdään lainvastaisesti ja päätökset menevät uusiksi?

Seuraava töppäys tapahtui valtuuston kokouksessa 25.10.2021, kun käsiteltiin eron myöntämistä sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Tällöin olisi ensin pitänyt päättää, myönnetäänkö anojalle ero sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Nyt meni taas laukalle, kun valtuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Säkkinen esitti, että sivistyslautakuntaan nimetään uusi varajäsen. Valtuuston puheenjohtaja totesi päätökseksi, että Timo Säkkisen esitys on hyväksytty yksimielisesti. Sen sijaan päätös eron myöntämisestä eroa pyytäneelle varajäsenelle jäi tekemättä.

Herää kysymys, olisiko Suomussalmen valtuuston kokouksiin palkattava ammattiauttaja valvomaan päätösten lainmukaisuutta, jotta vältyttäisiin jatkossa edellä mainitun kaltaisilta virheellisiltä päätöksiltä ja vielä suuremmilta taloudellisilta vahingoilta.

P.s. Sotien jälkeen Suomussalmen kunta oli niin köyhä, että se oli taloudellisesti "holhouksessa". Lääninhallituksen virkamies oli mukana valtuuston kokouksissa ja joutui joskus puuttumaan päätöksentekoon. Mistä saataisiin vastaavanlainen virkamies valvomaan nykyisen valtuuston kokouksia?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Matti Mulari

Suomussalmen kunnan kokoukset pidetään hybridikokouksina.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä