Mielipiteet

Lukijan mielipide: Rajaseutupappien virkojen lakkauttaminen

Suomussalmen seurakunnan taloudellista tilannetta käsitelleessä jutussa (Ylä-Kainuu perjantaina 14.5.) kirkkovaltuuston puheenjohtaja lausui: "Lähivuosien varrella olemme vähentäneet yhden diakonia-/lähetystyön ja nyt toimistosihteerin viran. Pidemmällä aikavälillä on lakkautettu rajaseutupappien virkoja."

Rajaseutupappien virkojen lakkauttamista koskeva kohta vaatii tarkennuksen. Ilmaisu antaa virheellisen käsityksen. Suomussalmen seurakunnalla ei ollut toimivaltuutta lakkauttaa rajaseutupappien virkoja niiden ollessa kirkkohallituksen alaisia tuomikapitulin kautta.

Rajaseutupappien virkojen lakkauttamisella ei voida perustella pappien virkoja jo vähennetyn eikä nykyisten virkojen säilyttämistä seurakunnan jäsenmäärän edelleen vähetessä. Kun rajaseutupappien virat muutettiin seurakuntapastorien viroiksi, ja he tulivat Suomussalmen seurakunnan papistoon, seurakunnan pappien määrä tosiasiallisesti lisääntyi ja palkkausmenot kasvoivat siirtymäkauden jälkeen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Rajaseutupappien ja -sisarten palkan maksoi tuomiokapitulin kautta kirkkohallitus. 1990-luvun alussa rajaseutupiirien lakkauttamisen myötä rajaseutupappien virat muutettiin seurakuntapastorien viroiksi.

Molemmat lakkautettujen rajaseutupiirien papit nimitettiin Suomussalmen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan. Kirkkohallitus tuki viiden vuoden ajan alenevasti seurakuntaa. Määräajan umpeuduttua palkkauksesta vastasi kokonaisuudessaan seurakunta.

Kun Vuokin seurakuntapastori Helge Itkonen valittiin avautuneeseen Suomussalmen seurakunnan kappalaisen virkaan, hän jäi asumaan edelleen Vuokkiin. Tultuaan valituksi muualle kirkkoherran virkaan, ei Vuokissa asunut enää pappia. Kirkolliset tehtävät ja toimitukset hoidettiin Ämmänsaaresta.

Samoin meneteltiin, kun Ruhtinansalmelta seurakuntapastori Kerttu Immonen jäi eläkkeelle. Ruhtinansalmelle ei enää sijoitettu omaa seurakuntapastoria.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomussalmen seurakunta on toteuttamassa vauhdilla seurakuntalaisten kokoontumistiloista luopumisia. Seurakuntalaisten näkökulmasta toimitilojen vähennysvauhti vaikuttaa kovalta aiheuttaen epävarmuutta tulevasta. Toimenpiteen kohdentuvat erityisesti laajan pitäjän laidoille.

Toimitilojen vähentämisuutisoinnin yhteydessä ei ole uutisoitu, kuinka seurakuntalaisten hengellisestä elämästä ja tarpeista huolehditaan jatkossa myös pitäjän reuna-alueilla ja missä tiloissa seurakuntalaiset voivat kokoontua yhteen Jumalan Sanan kuuloon nykyisistä kokoontumistiloista luopumisten jälkeen.

Palautettakoon mieliin, että Jeesus Kristuskin meni tapansa mukaan synagogaan; harvemmin Jerusalemin temppeliin.

Teuvo Saharinen

Kirjoittaja muistuttaa, että esimerkiksi Vuokissa toiminut rajaseutupappi nimitettiin Suomussalmen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan, kun rajaseutupiirit lakkautettiin.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä