Mielipiteet

Lukijan mielipide: Positiivista virettä kiinteistökentässä

Suomussalmen asumisympäristössä on tapahtumassa kaivattua ja tärkeää edistystä verkkoyhtiö Kaisanetin aloitettua hiljattain kartoituksen uusien valokuitualueiden rakentamiseksi. Valokuituyhteys mahdollistaa asukkaille varman ja tökkimättömän verkkoyhteyden, joka on nykypäivänä asunnon ostajille hyvin olennainen kriteeri.

Valokuidun tarjonnan laajentaminen on nähty kunnassa tärkeäksi osaksi kunnan pito- ja vetovoiman parantamista. Kuluneen poikkeusvuoden aikana yhä useampi kaupunkikeskusten asuja on alkanut etsimään uutta kodin tai kakkoskodin paikkaa valtakunnan väljemmiltä alueilta. Usein tarkoituksena on löytää asuinpaikka, jossa tietotyö onnistuu kotoa poistumatta. Tämän muuttajaryhmän keskuudessa toimintavarma nettiyhteys nousee ratkaisevaan rooliin olinpaikan valinnassa.

Tänä keväänä kuitukartoitusta tehdään Kurimon, Siikarannan, Jalonkankaan ja Pitämän alueilla. Alueilla asuvien kannattaa olla nyt hereillä ja ilmaista liittymäkiinnostuksensa kartoittajalle, jotta rakennusprojektit toteutuisivat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valokuidun tarjolle saaminen lisää kuitualueiden kiinteistöjen arvoa ja kuidulla on todettu olevan myönteinen vaikutus myös asukasmäärän kehitykseen.

Itä-Suomen yliopiston vuonna 2020 valmistuneessa tutkimuksessa todettiin seurantavuosien 2011-2018 aikana huomattavasti myönteisempää väestökehitystä kuitualueilla, kuin kuidun ulkopuolisilla alueilla. Havainto toistui sekä maaseutu- että kaupunkimaisessa ympäristössä.

Suomussalmen Vuokrataloyhtiön puolella käyttöasteet ovat myös korkealla. Huhtikuun puolessa välissä vapaita vuokra-asuntoja löytyi vain kahdesta kiinteistöstä.

Etätyön yleistyessä Suomussalmella on erinomainen mahdollisuus tarjota uutta olinpaikkaa erityisesti ihmisille, jotka nauttivat rauhallisesta elämänmenosta erämaisessa ympäristössä retkeillen, soudellen, marjastaen, kalastellen tai metsästellen. Suomussalmen positiivinen väestönmuutos vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana indikoi myös alueen kiinnostavuuden kasvua.

Asuntomarkkinat ovat myös hyvä indikaattori alueen kiinnostavuudesta. Erästä tunnettua kauppapaikkaa selaamalla ilmenee, että huhtikuun puolenvälin paikkeilla 30 ilmoittajaa kertoo etsivänsä Suomussalmelta asuntoa ostettavaksi tai vuokrattavaksi. Kova lukema kertoo, että kiinnostus Suomussalmea kohtaan on nyt vahva. Nyt onkin hyvä hetki laittaa esimerkiksi tyhjilleen jäänyt perikunnan talo vuokralle tai myyntiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tonttitarjontaa Suomussalmella on ja esimerkiksi Ahonranta tarjoaa ihanteellisen rakennuspaikan lapsiperheille uuden koulukeskuksen lähettyviltä. Tonttitarjontaa on saatu kevään aikana entistä paremmin esille myös kunnan tonttipörssiin, kun Metsähallituksen tontit Merkkivirralta ja Kiannan ympäriltä lisättiin tonttipörssiin helposti kartalla selailtavaan muotoon.

Suomussalmen Vuokrataloyhtiön puolella käyttöasteet ovat myös korkealla. Huhtikuun puolessa välissä vapaita vuokra-asuntoja löytyi vain kahdesta kiinteistöstä. Vuokra-asuntomarkkinan kehitystä seurataan nyt kunnassa kiinnostuksella. Hyvä kysyntätilanne herättää keskustelua myös vuokra-asuntojen uudistuotannosta. Mikäli kerrostalotontti on sinulla etsinnässä, niin ole ihmeessä yhteydessä meihin päin.

Erno Heikkinen

Jonne Maaninka

Uusi silta toteutetaan omana erillisenä rakenteena Emäjoen sillalta katsottuna Kiantajärven puolelle.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä