Mielipiteet

Lukijan mielipide: Onko kunta tehtäviensä tasalla?

MIELIPIDE

Aluearkkitehdin tekemässä esityslistassa oli selkeät askelmerkit, mutta niitä eivät luottamushenkilöt ilmeisesti lukeneet. Asema-alueen kaava on viimeksi hyväksytty kunnassa 1986 ja vahvistettu Oulun lääninhallituksessa samana vuonna. Asema alue on uinunut kaikessa rauhassa ja aikoinaan jopa pelättiin radan purkamista.

Alue on suojeltu merkittävänä rakennetun kulttuurin kohteena, ja Museovirasto laati inventoinnin, joka sitten valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) 1.1.2010 alkaen. Jo tämän olisi pitänyt 2010 herättää kunnan virkamiehet kaavoituksen uusimiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

MRL edellyttää kuntia pitämään kaavoituksen ajan tasalla, kun kunnan kehitys sitä edellyttää (MRL 51§). Vielä laki (MRL 60§) velvoittaa kuntia pitämään asemakaavat ajanmukaisina ja ryhtymään toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Kuten aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen esittelytekstissä toteaa, kaava on vanha ja eikä se huomioi tapahtuneita muutoksia alueen käytön osalta.

Olisiko kunnanhallituksen aika pohtia, mitä varten he ovat olemassa ja mitkä ovat heidän tärkeimmät tehtävänsä. Alueiden kaavoitus on kaiken pohjana erityisesti kuntataajamassa. Pidän todella heikkona hallintona sitä, ettei kaavoitus ole tullut kenenkään mieleen kuluneina vuosina, vaikka laki sitä edellyttää. On uskomaton tilanne, että juuri nyt rautatietä kunnostetaan ja kaava on vanhentunut. Rautatien ja asemanseudun kunnostus etenee nyt vanhentuneen kaavan varassa (1986) ja vieläkään eivät paikallispoliitikot herää.

Luottamushenkilöt ovat nyt vastuussa tekemästään mielestäni lainvastaisesta päätöksestä. Kunnanjohtaja toimi virkavastuulla tehdessään lain mukaisen päätösesityksen. Tokihan kunnanhallituksella on mahdollisuus ottaa asia uudelleen käsittelyyn. Valitettavasti en siihen usko. Sitä odotellessa jokainen valittu valtuutettu voisi perehtyä kaavoituksen merkitykseen ja omaan rooliin siinä. Myös lakiin kannattaa perehtyä päätöksentekijöinä.

Lisäinfoa lukijat saavat kunnanhallituksen päätöksestä "Kaavoitusaloite, kirkonkylän asemakaavan muutos, asema alue KH 26.10.2021 §194". Siitä selviävät tehdyt esitykset ja äänestystulos.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yrjö Puurunen

Kirjoittajien mielestä puun lastaus ja siitä johtuva rekkaliikenne kylän poikki on riski asukkaiden terveydelle, turvallisuudelle, kunnan viihtyvyydelle, houkuttelevuudelle ja pitovoimalle. Lisäksi se aiheuttaa huomattavaa kulutusta kunnan tieverkostolle.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä